փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայաստանյան ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ ի Լեհաստան