փակիր գրադարանի այս բաժինը Հայոց Մարդասիրական ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մայրենի լէզուի
Դիտել փաստաթուղթը Երեք նկատմունք փրկչական սիրոյ վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր առակներ
Դիտել փաստաթուղթը Հ. Խորէն վարդապետ Ստեփանէն Բագուի մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ բարձրագոյն հաստատված Բագուի Մարդասիրական ընկերութեան խորհրդի ժողովի 1876թ. համար
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ խորհրդոյն ժողովոյ բարձրագոյն հաստատեալ Մարդասիրական Ընկերութեան յանուն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի ի Բագու վասն 1874 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ խորհրդոյն ժողովոյ բարձրագոյն հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան, յանուն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի 'ի Բագու, հանդերձ յորդորաբանութեամբ և ճառիւք ատենադպրի Սարգսի Վարշամեանց
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ կամ համառօտ նկատողութիւն Մարդասիրական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հնդկացւոյ անցքը անմարդաբնակ կղզիներում
Դիտել փաստաթուղթը Սիրիր թշնամիներիդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Տարեհանդէս կամ հաշիւ