փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Մարգարյան
Դիտել փաստաթուղթը Բառտետր ռամկօրէնէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ուսումնասիրաց ընկերութեան Խիզանու հաստատեալ 1 մարտ 1877 վերաքննեալ 1881 մարտ 1
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական յիսնակ առակ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան գործադիր ժողովոյ Խիզանի Ուսումնասիրաց ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ