փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Պարոնյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ բնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Հինտ: Հտ.1 (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Էսրարը Հինտ: Հտ.2 (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի բացման Ամենափրկչեան վարժարանին Ղալաթիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի վերջին շաբաթ խաչի ճառ եւ կորուսելոց յիմարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տաւիղ Նունեան-Վարդուհեան Սանուհեաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4369 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԶ-1326