փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Մանուկյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգանուէր հայուհեաց ընկերութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Էնգարէլի Ս. Թէոդիտոն Մարտիրոսուն վէ եէտի նէֆէր պաքիրէլէրին հիքէայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն
Դիտել փաստաթուղթը Սաթինիկ Տրդատ