փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Շարաձե
Դիտել փաստաթուղթը Աղուանից երկիր եւ դրացիք
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանիայի մանկավարժական բարձրագոյն հաստատութիւնների գործունէութիւնը եւ հայ ուսանողները
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Գ
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Դ
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս կուզէք
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց գիրը
Դիտել փաստաթուղթը Ղարիբ Մշեցին
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ մատենից գրադարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Չինական առասպելներ
Դիտել փաստաթուղթը Սասմայ ծռեր
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի