փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարգարյան
Դիտել փաստաթուղթը Արկածք ազնիւ-տղային եւ թռչնոյն հետաքրքրական վէպը
Դիտել փաստաթուղթը Դիտակ 1891 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան կամ սիրուն զբօսարան
Դիտել փաստաթուղթը Թոշնեալ ծաղիկ եւ պանդուխտն
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ ուսումն Քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս չափահաս աշակերտաց, ընծայացուաց եւ եկեղեցասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր Կաղանդի կամ փոքրիկ հաւաքածոյ օգտակար խրատուց եւ գեղեցիկ օրինակաց
Դիտել փաստաթուղթը Շիրին Յովսէփ. եախօտ ատիլին միւքեաֆաթը
Դիտել փաստաթուղթը Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց