փակիր գրադարանի այս բաժինը Մատթեւոս Մամուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր աղջիկ մը
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձան ի յիշատակ Վահէի Մ. Մամուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր առաքելական Ս. եկեղեցւոյս Հայաստանեայցս հարց եւ պատասխանիք ի Ս. գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք առողջաբանութեան աղջկանց դպրոցներու համար