փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարկիանոս Դ. Ռոտինյանց
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքականութիւն Կովկասու հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Գլադստօն
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Հողային եւ անձնական իրաւունքը Հին Հայաստանում
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան
Դիտել փաստաթուղթը Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1893)