փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարկիանոս Դ. Ռոտինյանց
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Բողոքականութիւն Կովկասու հայոց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Գլադստօն
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Խաթ-սաբա
Դիտել փաստաթուղթը Հարեւաններ
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Հողային եւ անձնական իրաւունքը Հին Հայաստանում
Դիտել փաստաթուղթը Պատրիկեանի նամակները
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան
Դիտել փաստաթուղթը Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼԱ-1331 (1881, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԼԳ-1333: ԻԴ տարի