փակիր գրադարանի այս բաժինը Մէյէր
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային իրաւանց եւ պարտուց