փակիր գրադարանի այս բաժինը Միքայել Սարյան
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ե)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Զ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Է)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ը)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Թ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ Ժ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԱ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԳ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1884, նիստ ԺԴ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ե)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Զ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Է)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ը)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Թ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ժ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԵ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԶ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԷ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԸ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ ԺԹ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1885, նիստ Ի)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1889, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիական ակադէմիա
Դիտել փաստաթուղթը Երան Հայկազն
Դիտել փաստաթուղթը Խառն նամակներ ուղեւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց վաւերացեալ ազգ. երես. ժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական եկեղեցի կամ եղծ աղանդոյ Գէորգայ Շիշմանեան
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրական ուղեւորութիւն ի հայաբնակ գաւառս Արեւելեան Տաճկաստանի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ