Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆուռնիէ Պ. Պ.
Մէյէռ
Title: Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ
Publisher (standardized): տպագր. Միքայել Սարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մ. Կ. Սարըեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1889
Notes: Պատմական թատերգութիւն յինն արարս: Հեղինակք՝ Ֆուռնիէ եւ Մէյէռ: Թարգմանիչ՝ Տ Գալէմճեան: Տէր եւ հրատարակիչ՝ Տիրան Գ. Փափազեան:
Շտեմարան թատրերգութեանց, Թիւ 1: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 16x10,5 սմ:
(11-16, 7-134) էջ։
File size: 169 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library