փակիր գրադարանի այս բաժինը Միքայելյան
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն: Հտ. Ա (1878)