Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թոռնեան, Սահակ
Title: Արտաշեսեան Արտաւազդայ բարքն ու վախճանը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստվածածնի Վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: (Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ ԻԳ):
Տպակից է` Իտալիա (1901); Տրդատայ առանձնանալը վերջին օրերին ու մեռնիլը (1851); Մեծն Ներսես եւ Հայաստանի վրայ ունեցած ազդեցութիւնը (1851); Ուաշինկթըն Հիւսիսային Ամերիկայի Միացյալ տէրութեանց Գահերէց (1855); Վիլհէմ կամ քրիստոնէական ներողամտութիւն (1894) գրքերին:
Շարվ. 13,5x6 սմ։
84 էջ։
File size: 8,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 830-2003
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia