Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիպիլեան, Կղեմէս
Title: Դասաւորութիւն Ռուբինեան դրամոց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1892
Notes: Մէկ լուսանկարատիպ պատկ. վեց վիմատիպ տախտակօք (79 պատկ.) եւ 53 պատկերօք ի բնագրին, որոնց մէջ կան բազմաթիւ չհրատարակեալներ:
Գրքում նոր էջակալությամբ «Յաւելուած», որն ունի առանձին տիտղթ.` Սիպիլեան Կղեմէս: «Ռուբինեան թագաւորներուն մինչեւ հիմա չհրատարակուած դրամները»: (Հանուած Եւրոպա լրագրէն`1851 թ. 46 եւ 48, 1892 թ. 2, 9, 11 եւ 16): Վիեննա, տպ. Մխիթարյան, 1892: 30, 1 չհ. էջ: Տիտղթ. վրա դրամանիշ: Բնագրում` դրամների պատկերներ:
Շարվ. 20x11 սմ։
ԺԶ, 84, 4 չհ., 30 էջ, 5 չհ. թ. տախտակ։
File size: 19,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia