փակիր գրադարանի այս բաժինը Մովսես Զոհրաբյանց, Մինաս Տարղլիջյանց, Մարգարե Ղուլիյանց
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1851)