փակիր գրադարանի այս բաժինը Ն. Մալաֆյան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ մխիթարութեան վշտացեալ քրիստոնեաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական լեզու
Դիտել փաստաթուղթը Յակովբ Էրլիխ
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս Լամբրոնացւոյ ներբողը Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ոստայնանկ Գրէյֆը եւ նրա ընտանիքը
Դիտել փաստաթուղթը Պարտիզիկ
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տնտես կամ տնտեսական մի քանի հարկաւոր գիտելիքների, հնարների ու միջոցների ժողովածու