փակիր գրադարանի այս բաժինը Նշան Պերպերյան
Դիտել փաստաթուղթը Աղջկան մը յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք յատկապէս պատրաստուած թրքերէն խօսող հայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա. Տետր Ա
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ վաճառականաց կամ տարերք առեւտրական գիտութեան: Հտ. Ա. Տետր Բ
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզ սէվտալէրի
Դիտել փաստաթուղթը Գիտական բառգրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բարոյագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական համարակալութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գրական շիթեր
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք աշխարհագրութեան ի պէտս նախակրթարանի դասուց ըստ նորագոյն վիճակագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ բառարան հայերէնէ տաճկերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք քաղաքական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բացատրութիւն տօնից եւ ծիսից Հայաստանեայց առաքելական ուղղափառ Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հէր ատէմին տօսթու եախօտ գավաիտի հըֆզը սըհհէթ
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայաթը միւնթէխապէ եախօտ
Դիտել փաստաթուղթը Հնդեւրոպական նախալեզու
Դիտել փաստաթուղթը Ձկնորսին աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակաց ծաղիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն արաբերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նօտարք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Սիրանոյշ
Դիտել փաստաթուղթը Սիրաք եւ Սամուէլ (1887)
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան տեղեկագիր Վիեննական Մխիթարեանց վարժարանին ի Կ. Պոլիս (Պանկալդի)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնակարգ Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Փունջ. առաջին նուէր յաշակերտաց Վարդանեան կրթարանին Այնթապի
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ տղու մը յուշավէպը
Դիտել փաստաթուղթը Օսմանեան տաղաչափութիւն