փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոյան Աղավնի
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեան խնդիր
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք կամ նամակք Տ. Ներսիսի Շնորհալւոյ Սրբազան Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ծխախոտին եւ ընչադեղին ազդեցութիւններն ու վնասները
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստանեայց վարդապետի մը խօսք
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին համոզումն
Դիտել փաստաթուղթը Պետիկին գրքոյկը