փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիլլեր
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւնք ուրումն քրիստոնեայ իմաստասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատուիրանագիր Փարիզու արքեպիսկոպոսի առ ուխտ եւ առ հաւատացեալս իւրոյ վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի