Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք քահանայապետական գաղտնի խորհրդոյ յ’ԺԲ. աւուր յուլիս ամսեան 1867 յորում ամենասուրբ Տէր մեր Պիոս քահանայապետ Թ. հաստատեաց զընտրութիւն հայոց պատրիարքի Կիլիկեայ Անտոնի Պետրոսի Հասունեան որ էր առաջակայ ի պալատան և շնորհաց նմա զՍուրբ Պալիունն
Publisher (standardized): տպագր. Ուրբանյան (ժողովի տարածման հավատի)
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Ժ. Տարածման Հաւատոյ Տեսչութեամբ Ընկ. Պետրոսի Ասպետի Մարիեթթի
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Ի Հռոմ
Year of Publication: 1867
Notes: Acta consistorii secreti habiti die XII iulii MDCCCLXVII quo sangtissimus dominus noster Pius Papa IX Armenii Ciliciae Patriarchae Antonii Petri Hassun Praesentis in Curia electionem confirma vit, eidemque sacrum Pallium concessit. Գրքում ներառված են Հռոմի Պապի 3 գործերը՝ առանձին տիտղոսաթերթերով և էջակալությամբ, որոնցից միայն առաջինն է ներկայացված հայերեն զուգահեռ տարբերակով:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Բնագիրը հայերեն և լատիներեն:
Շարվ.` 20x13 սմ։
49 երկսյուն էջ, 12, 6 էջ։
File size: 28,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia