Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Իշ պու 1867 սէնէսի Յուլիս այընտա վագը օլան քահանայապետական
Publisher (standardized): Ուրբանյան
Publisher (as it is on book): Բրօբականտա պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Րօմա
Year of Publication: 1867
Notes: Էսրար մէճլիսինին մուամէլաթը տըր: Անտէ քի Տօգուզունճու Պիոս սրբազան Բաբա էֆէնտիմիզ հազրէթլէրի, սէրայտա հազըր օլան Հասունեան Անտոն Պետրոսուն Կիլիկիա էրմէնի պատրիարքլըղընա ինթիխապընը թաստիգ իտիւպ մուպարէք պալիունու տախի իհսան իյլէտի:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Քահանայապետական՝ 1867 թ. հուլիսի: Հասունեան Անտոն Պետրոսի, Հռոմի պապ Պիոս Թ.-ի եւ ժողովրդի հետ հարաբերութիւնների գաղտնիքը: Մատենագիտական նկարագրությունը կատարված է ըստ Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքի: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 24,5x16,3 սմ։
14 երկսյուն էջ։
File size: 14,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1063
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia