փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետրոս Ճեզվեճյան
Դիտել փաստաթուղթը Անիծեալն
Դիտել փաստաթուղթը Առակ տասն կուսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տեղեկագրութիւն վիճակին Նիկոմիդիոյ, այցելութեամբ Նաթանեան Պօղոս վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Երկու աշակերտք
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորթութիւն Տ. Յովհաննէս Քահանայէ Վաղարշակերտցոյ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրութիւն Կովկասու
Դիտել փաստաթուղթը Պազէն մարաջախտին դատաստանը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սէր