փակիր գրադարանի այս բաժինը Պատկանեան, Գաբրիել
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ ամի տեառն