փակիր գրադարանի այս բաժինը Պողոս Վիջենյան
Դիտել փաստաթուղթը Թաթառ Անձրեւածին