փակիր գրադարանի այս բաժինը Պուլղար գաթոլիկ
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք