փակիր գրադարանի այս բաժինը Ռաֆայել Պատկանյան
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Գերմանական ազգային առակներ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք համաշխարհական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր Թոմի տնակը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազեան օրացոյց եւ լուսնացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ-1314
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի ուսումնատուութիւնը ուսումնարանները եւ ուսուցիչները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի պատմութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպ հայոց ազգի պատմութենէն
Դիտել փաստաթուղթը Միջնավէպք հայոց ազգի պատմութիւնից: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Վիճակախաղ զբօսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Տրովատոր
Դիտել փաստաթուղթը Քաջ Վարդան Մամիկոնեան