Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պօղոս Անդրիանուպօլսեցի
Title: Պէշ տէհր ֆէրգի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Մար Եագուպ Էրմէնի Մանասթըրընտէ
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Գուտս Շէրիֆտէ
Year of Publication: 1862
Notes: Ահտի աթիգտէ տէրճ օլան նագլիյէթլէր հագգընտէ իւչ ճիլտ թագսիմի իլէ: Գուտս Շէրիֆ Րահիպլէրինտէն սապըգ Ըստանպօլ փաթրիգի էտիրնէլի Պօղոս Եպիսկոպոսուն ղայրէթի իլէ ինշա: Պասմա իքինճի տէֆա: Ճիլտի Սալիս: Պէշինճի տէհրին վէ ամէլի միւրսէլին քիթապընըն նագլի:
Զանազանութիւն հինգ դարուց: Պատմութիւն հին եւ նոր կտակարանաց: Երեք հատորով: Հատոր Բ: Բ տիպ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Բառարան պէշ տէհր ֆէրգի (1881) գրքին: Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 16x9 սմ։
582 էջ, նկ.։
File size: 132 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia