փակիր գրադարանի այս բաժինը Սահակ Բ. Տեր-Հովհաննիսյանց
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 1 (1881)