փակիր գրադարանի այս բաժինը Սահակ Նիկողոսյան
Դիտել փաստաթուղթը Ելմտական եւ ուսումնական տեղեկագիրք Սանասարեան վարժարանի Կարնոյ 1893-1894 տարւոյ