փակիր գրադարանի այս բաժինը Սերվիչեն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք շարադրութեան և վայելչախօսութեան: Ա տարի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք քերականութեան մայրենի լեզուի: Մաս 1