փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա. Պուրտիե
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ այբբենարան վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1860)