փակիր գրադարանի այս բաժինը Վ. Մինասյան
Դիտել փաստաթուղթը Բարձրագոյն դասընթացք թուագիտութեան