փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիգրանակերտի վիլայէթ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն բարձրհայեաց վանուց եւ կանոնագրութիւն Նորաշեն գիշերօթիկ ճեմարանի