փակիր գրադարանի այս բաժինը Ք. Բարխուդարյան
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ բանաստեղծութիւններ