փակիր գրադարանի այս բաժինը Օգսեն Խոճասարյան
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն հրաժարագրի Ազգային քաղաքական ժողովոյ Կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրական հրահանգ գաւառաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ Ազգային քաղաքական ժողովն կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողովն Ազգ. կեդրոնական վարչութեան 30 ապրիլ 1871