փակիր գրադարանի այս բաժինը Օ. Ի. Բակստ
Դիտել փաստաթուղթը Bibliographia Caucasica et Transcaucasica
Դիտել փաստաթուղթը Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական
Դիտել փաստաթուղթը Քնար հայկական