փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբգար Գուլամիրյանց
Դիտել փաստաթուղթը Բողբոջ: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3987- եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԹ-1329 ՌՅԼ-1330 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութիւն Ազգիս 3990 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԼԲ-1332 եւ ՌՅԼԳ-1333
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ի սկզբնավորութեան Ազգիս հայոց 3991 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԼԳ-1333 ՌՅԼԴ-1334 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց... 3992 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԼԴ-1334 ՌՅԼԵ-1335 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով