փակիր գրադարանի այս բաժինը Արոր
Դիտել փաստաթուղթը Արցախ
Դիտել փաստաթուղթը Գալիա
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի N 3
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգոր Արծրունու եւ նրա քսանը հինգ տարւայ գրական գործունէութեան առիթով
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Էհզարի քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Էվէլինա
Դիտել փաստաթուղթը Թշւառ Լիզա
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ
Դիտել փաստաթուղթը Լալօ
Դիտել փաստաթուղթը Խոչնդոտ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենասէր տիկին
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ բարձրագոյնս հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսաւորչի Հայաստանի վասն 1897թ.
Դիտել փաստաթուղթը Մտքի մշակը
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկական զրոյցներ
Դիտել փաստաթուղթը Պստիկ է, բայց չստիկ է
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1892)
Դիտել փաստաթուղթը Սկիզբն երկանց (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Տասնուհինգ տարի անցած
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդոլին