փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաբրիել Մելքումյանց և Համբարձում Էնֆիաճյանց
Դիտել փաստաթուղթը Աղասի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ երեխէքանց
Դիտել փաստաթուղթը Արհեստ քաղցրաւենիք շինելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւնք երեխայից համար: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ճշմարտութեան Ս. Աւետարանին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոյ քրիստոսական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորի
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր պատմութիւն Հայաստան աշխարհին եւ տեսութիւն հին Հայաստանի եւ նրա այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն թուաբանական
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի աստուածային շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն նորավարժ ուսանողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակաց բժշկականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ ռուսաց լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հրապարակական պատասխանի ընդդէմ զրպարտութեանց Դաբաղ Ղաղօյի
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Շուշանիկ դուստր մեծին Վարդանայ հայոց սպարապետի
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սէր
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Վարդիթեր
Դիտել փաստաթուղթը Տանու բժիշկ կամ հասարակաց բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մի խօսք Հռովմէական եկեղեցւոյ գլխաւորութեան մասին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Թիֆլիս)