փակիր գրադարանի այս բաժինը Գևորգ Զարդարյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիերէն–հայերէն զրուցատրութեան լատին տառիւք գրեալ ի հայերէնն
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ իններորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ տասներորդ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Արլենքուրի մենակեացը
Դիտել փաստաթուղթը Գեղջկական հարսանիք ի Հայաստան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Դժոխքէն փախած մարդ մը կամ դժոխոց սուրհանդակը: Տետր Ա-Է
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտի ընտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Ա, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Եօթն մահացու մեղքեր: (Բ, 1883)
Դիտել փաստաթուղթը Թավուք պէսլէմէք
Դիտել փաստաթուղթը Կիւսթավ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հետազօտութիւն գօլերայ ախտի
Դիտել փաստաթուղթը Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ եւ Աղթամար ու Սիս
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենասիրութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հերման եւ Դորոթէա
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Ֆարիս վէ Վէնա
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի մայր աթոռն Արարատեան եւ անտի ի Կ. Պօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Մայտա
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ: Տետրակ Գ
Դիտել փաստաթուղթը Մէթօտ շարադրութեան ըստ Լարուսի
Դիտել փաստաթուղթը Միւնթէխապաթիւլ Միւնշէաթ
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի կամ նուէր ուսանողաց եւ ուսանողուհեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմ ընդդէմ թշնամեաց մարդկային կենաց կամ առողջ, երջանիկ եւ երկար կեանք անցնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Սէտայէ գարշը սէտա
Դիտել փաստաթուղթը Րէվէր սուրուս եախօտ Թիւրքիա վէ Բաբալըք իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Րէվէրսուրուս եախօտ Թիւրքիա վէ Բաբալըք իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Օդային սուրհանդակ
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին Հայոց 4368 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԵ-1325 (Կ. Պոլիս )
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4371 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԸ - 1328 (1878, տպ. Գ. Զարդարյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ-1329 (1879, տպ. Գևորգ Զարդարյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322