փակիր գրադարանի այս բաժինը Գևորգ Սանոյանց
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Ջիվանու երգերը (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Ջիվանու երգերը: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գութանաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ աշուղներ
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական դիդակտիքական կանոններ
Դիտել փաստաթուղթը Նունուֆար
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք երկրաչափութեան (1876)