փակիր գրադարանի այս բաժինը Դպրանոց վիճակիս Նախիջևանի և Բեսարաբիայի
Դիտել փաստաթուղթը Զէնիաթ-Ղէնիաթ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերական որ է այբբենարան եւ ընթերցարան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Խաչ
Դիտել փաստաթուղթը Վարքագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան Խազէզ անուանելոյ ազգային անզուգական բարերարի հանդերձ լուսանկար կենդանագրաւն
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան ի Նոր Նախիջեւան