փակիր գրադարանի այս բաժինը Է. Թունո
Դիտել փաստաթուղթը Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ
Դիտել փաստաթուղթը Վահրամայ Րաբունւոյ ոտանաւոր պատմութիւն Ռուբենեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք