փակիր գրադարանի այս բաժինը Թադևոս Տիվիթճյան
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Ասարը Գայսէրիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Աքլօր եղբայր կամ մանկան մը պատմութիւնը առածալից իմաստիւք
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք սիրահարաց կամ Արարատայ այցելուն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, տպ. Թադևոս Տիվիթճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան թատերական, ազգային եւ սիրահարական կամ Քնար հայկական (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան թատերական, ազգային եւ սիրահարական կամ Քնար հայկական (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթինի գործերը
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւունք ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ բարոյական ընտիր պատմութիւններէ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի գործոց եւ աշխատութեանց Մկրտիչ վարդապետի Տիգրանեան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք ի փառաբանութիւն Աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Մէտտահ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր Հայաստանեայց լուսաւորչական սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սաստ մոլութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Օգտակար խօսակցութիւնք ընտանեաց կառավարութեան վերաբերեալ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (1866)