փակիր գրադարանի այս բաժինը Ի. Ա. Չանցեւ
Դիտել փաստաթուղթը Հին եւ Նոր կտակարանի համառօտ պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրօնագիտութեան ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ