փակիր գրադարանի այս բաժինը Լ. Գ. Կրամարենկո
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից