փակիր գրադարանի այս բաժինը Լա Թուրքի
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն օսմանեան (1876, 27 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն օսմանեան (1876, 47 էջ)