փակիր գրադարանի այս բաժինը Կ. Հակոբյան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք ձայնական երաժշտութեան