փակիր գրադարանի այս բաժինը Կարապետ Շահնազարյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն սաղմոսի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Արշաւանք արաբաց ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական պատմութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Տարօնեցւոյ